Thông tin văn bản

Số ký hiệu
129/QĐ-VP
Ngày ban hành
28/12/2018
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
V/v giao kinh phí chi trả để thực hiện chinh sách tinh giảm biên chế đợt 2 năm 2018
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Quản trị - Tài vụ
Văn bản khác