Thông tin văn bản

Số ký hiệu
128/QĐ-VP
Ngày ban hành
28/12/2018
Người ký
Nguyễn Minh Đạo
Trích yếu
Về việc giao kinh phí để chi trả tiền lương tăng thêm do điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2018
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Quản trị - Tài vụ
Văn bản khác