Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2108/QĐ-UBND
Ngày ban hành
27/11/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phê duyệt các báo cáo chính sách an toàn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội (ESIA); Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP); Báo cáo đánh giá tác động xã hội (SA) của Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác