Thông tin văn bản

Số ký hiệu
267/BC-UBND
Ngày ban hành
27/11/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Điều chỉnh một số chỉ tiêu về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác