Thông tin văn bản

Số ký hiệu
02/ĐKT
Ngày ban hành
11/10/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v thông báo kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Văn bản khác
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác