Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1320/VP-KGVX
Ngày ban hành
10/10/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v lấy ý kiến các cơ quan liên quan trước khi trình UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác