Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1086/BC-VP
Ngày ban hành
21/08/2018
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
Về kết quả học tập kinh nghiệm của tỉnh Đồng Tháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác