Thông tin văn bản

Số ký hiệu
4815/UBND-KGVX
Ngày ban hành
14/08/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ người lao động
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác