Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1098/QĐ-UBND
Ngày ban hành
12/07/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Phê duyệt danh sách 47 đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác