Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3979/UBND-NC
Ngày ban hành
06/07/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v chủ trương chỉnh lý tài liệu lưu trữ từ năm 2013-2016 của Sở Nội vụ (Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác