Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1031/QĐ-UBND
Ngày ban hành
27/06/2018
Người ký
Phạm Trường Thọ
Trích yếu
Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác