Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1011/QĐ-UBND
Ngày ban hành
22/06/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc kiện toàn Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác