Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3493/UBND-TH
Ngày ban hành
18/06/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v đính chính tên danh mục công trình tại phụ lục kèm theo Công văn số 2639/UBND-TH ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác