Thông tin văn bản

Số ký hiệu
52/TTr-UBND
Ngày ban hành
14/06/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định nhiệm vụ chi về đa dạng sinh học của ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác