Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3400/UBND-CNXD
Ngày ban hành
14/06/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v điều chỉnh, bổ sung danh sách người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở theo Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 04/9/2013 của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác