Thông tin văn bản

Số ký hiệu
123/BC-UBND
Ngày ban hành
12/06/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Kết quả thu hồi vốn tạm ứng quá hạn và thực hiện các kiến nghị sau khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh về tình hình tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác