Thông tin văn bản

Số ký hiệu
937/QĐ-UBND
Ngày ban hành
13/06/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác