Thông tin văn bản

Số ký hiệu
89/KH-UBND
Ngày ban hành
13/06/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Kế hoạch
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác