Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3332/UBND-NNTN
Ngày ban hành
12/06/2018
Người ký
Trần Văn Thế
Trích yếu
V/v góp ý dự thảo Chiến lược phát triển nuôi biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác