Thông tin văn bản

Số ký hiệu
925/QĐ-UBND
Ngày ban hành
12/06/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc bổ sung danh sách đối tượng tinh giản biên chế năm 2018 của UBND thành phố Quảng Ngãi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác