Thông tin văn bản

Số ký hiệu
44/TTr-UBND
Ngày ban hành
07/06/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua việc giao biên chế công chức năm 2018 cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác