Thông tin văn bản

Số ký hiệu
107/BC-UBND
Ngày ban hành
01/06/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Tình hình thực hiện quy định về môi trường giáo dục, an ninh trường học, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trường học
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác