Thông tin văn bản

Số ký hiệu
104/BC-UBND
Ngày ban hành
01/06/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác