Thông tin văn bản

Số ký hiệu
3066/UBND-KGVX
Ngày ban hành
31/05/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
V/v giải trình lại nội dung yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 70/HĐND-KTNS ngày 10/4/2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác