Thông tin văn bản

Số ký hiệu
39/TTr-UBND
Ngày ban hành
29/05/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày 22/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2015-2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác