Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2981/UBND-KGVX
Ngày ban hành
28/05/2018
Người ký
Nguyễn Thị Kim Hoa
Trích yếu
V/v tham gia ý kiến về dự toán kinh phí xây dựng Đề án Phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác