Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2955/UBND-TH
Ngày ban hành
25/05/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v xây dựng Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XIX
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác