Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2947/UBND-NNTN
Ngày ban hành
25/05/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v xin ý kiến thỏa thuận 03 Dự án Quy hoạch phòng chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng, sông Vệ, sông Trà Câu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác