Thông tin văn bản

Số ký hiệu
815/QĐ-UBND
Ngày ban hành
25/05/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nội chính
Văn bản khác