Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2781/UBND-CNXD
Ngày ban hành
18/05/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh quản lý năm 2017 kéo dài sang năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác