Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2786/UBND-CNXD
Ngày ban hành
18/05/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
V/v báo cáo, cung cấp thông tin phục vụ Chương trình tổng kết 10 năm (2008 - 2017) thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7 Khóa X về Nông nghiệp, nông dân và nông thôn
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác