Thông tin văn bản

Số ký hiệu
759/QĐ-UBND
Ngày ban hành
16/05/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ trong khu vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác