Thông tin văn bản

Số ký hiệu
88/BC-UBND
Ngày ban hành
14/05/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Tổng hợp kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với Danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác