Thông tin văn bản

Số ký hiệu
678/QĐ-UBND
Ngày ban hành
03/05/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc kế hoạch Cải tạo và phát triển đàn trâu theo hướng thịt tỉnh Quảng Ngãi năm 2018, giai đoạn năm 2016 - 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác