Thông tin văn bản

Số ký hiệu
2352/UBND-KSTTHC
Ngày ban hành
27/04/2018
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các Bộ, ngành, địa phương tích hợp, đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2018
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác