Thông tin văn bản

Số ký hiệu
21/TTr-UBND
Ngày ban hành
17/04/2018
Người ký
Nguyễn Tăng Bính
Trích yếu
Đề nghị xây dựng Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 12/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Tờ trình
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác