Thông tin văn bản

Số ký hiệu
617/QĐ-UBND
Ngày ban hành
17/04/2018
Người ký
Đặng Ngọc Dũng
Trích yếu
Phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện chế độ mai táng phí cho 35 người theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Khoa giáo - Văn xã
Văn bản khác