Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1924/UBND-KT
Ngày ban hành
11/04/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v xây dựng báo cáo triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Kinh tế
Văn bản khác