Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1902/UBND-NNTN
Ngày ban hành
10/04/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v xin ý kiến thỏa thuận về Báo cáo nghiên cứu khả thi và an toàn đập Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 1) thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Công nghiệp - Xây dựng
Văn bản khác