Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1872/UBND-NNTN
Ngày ban hành
09/04/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác