Thông tin văn bản

Số ký hiệu
41/QĐ-VP
Ngày ban hành
09/04/2018
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
Về việc giải quyết chế độ bồi dưỡng đối với ông Đinh Minh hải, Trưởng phòng Nội chính
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác