Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1877/UBND-NNTN
Ngày ban hành
09/04/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác