Thông tin văn bản

Số ký hiệu
1839/UBND-TH
Ngày ban hành
06/04/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
V/v thống nhất phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác