Thông tin văn bản

Số ký hiệu
555/QĐ-UBND
Ngày ban hành
06/04/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định các Dự án Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Bồng, sông Vệ và sông Trà Câu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác