Thông tin văn bản

Số ký hiệu
34/QĐ-VP
Ngày ban hành
21/03/2018
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
Ban hành Danh mục hồ sơ hiện hành năm 2018
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Quyết định Chánh Văn phòng
Lĩnh vực văn bản
Hành chính - Tổ chức
Văn bản khác