Thông tin văn bản

Số ký hiệu
350/BC-VP
Ngày ban hành
19/03/2018
Người ký
Nguyễn Quốc Việt
Trích yếu
Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 1242/KH-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2017
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Công báo Tin học
Văn bản khác