Thông tin văn bản

Số ký hiệu
397/QĐ-UBND
Ngày ban hành
07/03/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Kênh hồ chứa nước Hóc Tùng
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Quyết định Chủ tịch
Lĩnh vực văn bản
Nông nghiệp - Tài nguyên
Văn bản khác