Thông tin văn bản

Số ký hiệu
296/VP-KSTTHC
Ngày ban hành
07/03/2018
Người ký
Nguyễn Văn Huy
Trích yếu
V/v phối hợp rà soát, thống nhất Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và Danh mục TTHC đưa vào tiếp nhận, trả kết quả tại 03 Trung tâm hành chính công cấp huyện
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Công văn
Lĩnh vực văn bản
KSTTHC
Văn bản khác