Thông tin văn bản

Số ký hiệu
31/BC-UBND
Ngày ban hành
28/02/2018
Người ký
Trần Ngọc Căng
Trích yếu
Báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2017
Cơ quan ban hành
Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại
Báo cáo
Lĩnh vực văn bản
Tổng hợp
Văn bản khác