Thông tin văn bản

Số ký hiệu
71/TCD
Ngày ban hành
02/03/2018
Người ký
Nguyễn Đức Lợi
Trích yếu
V/v chuyển đơn của ông Đào Ngô
Cơ quan ban hành
Văn phòng UBND tỉnh
Phân loại
Tiếp công dân
Lĩnh vực văn bản
Tiếp dân
Văn bản khác